Iskunskap – viktig för din säkerhet

Vintersporter på isen kräver inte bara bra teknik för den aktuella sporten utan säkerheten på isen är minst lika viktig att ha kunskap om. Isar kan vara förrädiska och det krävs därför en hel del utbildning.

Isarnas kvalitet varierar mycket beroende på var i landet du befinner dig och i de södra delarna av Sverige är isarna ofta svaga eller obefintliga under vintern. Det lönar sig därför att ta bilen till en riktigt bra is för att kunna utöva sin sport på bästa sätt. När du kör bil på vintern bör du ha en säker vinterbil med vinterdäck av bra kvalitet. Om du vill sälja din bil för att köpa en bättre finns det enkla sätt att få en snabb bilvärdering av en professionell bilfirma som Riddermarkbil. Värderingarna görs manuellt av en kunnig värderingsman så att du får en marknadsmässig värdering.

Isens säkerhet varierar

Innan du ger dig ut på isen är det viktigt att komma ihåg att isens bärighet varierar på olika ställen. Trots att isen är stark där du går ut på den kan den ha dålig bärighet en bit bort eftersom det ofta förekommer svagheter på vissa delar av isen. Med andra ord är isen förrädisk och det gäller att hela tiden vara på sin vakt och alltid ha med sig säkerhetsutrustning och sällskap. Isens bärighet kan också förändras under dagen, särskilt under våren när solen värmer och vårisen håller på att tina. Is kan också försvagas när det är kallt ute om det är strömt eller om den ligger i anslutning till båttrafik och vågor.

Faktorer som gör isen svag

Strömmande vatten gör isen svag och det är därför viktigt att hålla koll på utlopp och liknande. I ett sund blir vattenrörelserna mer omfattande eftersom vattnet pressas ihop och vattnet som rör sig kan bidra till att varmare vatten från djupet gör isen svagare underifrån. Vid ställen där en å eller en bäck rinner ut är isen för det mesta svag och även vid ställen där vatten rinner bort från en sjö är isen ofta svagare. Grund och uddar kan ha försvagad is i närheten eftersom det bildas strömmar i vattnet vid dem.

Lär dig bedöma isen

För att lära sig bedöma isens säkerhet krävs kunskap och om du är osäker är det viktigt att alltid ha med någon kunnig person med erfarenhet. Innan du ger dig ut på isen är det viktigt att titta på dagens väderleksrapport och ta del av de rapporter om isdjup som eventuellt finns för den is ni ska ge er ut på. Vid bedömningen av isen är synen och piken de två viktigaste redskapen för att kunna hitta svag is. När du har hittat ett områden som du tror är försvagat använder du piken för att avgöra om isen är bärande eller inte.

Kom ihåg att alltid hålla ett visst avstånd mellan er i gruppen om ni åker långfärdsskridskor för att inte riskera att flera går igenom isen på samma gång.

dotmag