Issegla i Stockholm

Sveriges långa vintrar med istäckta sjöar och vattendrag är som gjorda för issegling. Den första associationen för den oinvigde kan nog vara att issegling betecknar segling på is med en båt. Detta stämmer, men issegling omfattar även skridskosegling, vilket i sin tur består av komponenterna skridskor, is och segel. Vad som alltså är utslagsgivande för att sporten ska kallas issegling är att det finns is att segla på, medar att glida på för såväl skridskor, som båt, och ett segel som driver på ekipaget. Både isjaktssegling och skridskosegling är organiserade under Svenska Isseglarförbundet, som i sin tur är medlem i Riksidrottsförbundet.

I isjaktsseglingens begynnelse

IIsiga Stockholmsjaktssegling har anor ända tillbaka till 1600-talets Nederländerna. På den tiden bestod detta land av betydligt mycket mindre landområden, och en hel del mer vatten. Poldertekniken var i sin vagga och den smidigaste tekniken för att ta sig över fruset vatten var med båt försedd med medar och segel. I mitten av 1800-talet började isjakter nyttjas för tävlingsändamål i USA och Nordeuropa. På den här tiden var det främst storjakter med flera personer i besättningen som användes. Dessa kunde ha en yta på mellan 20 och 60 kvadratmeter och vara utrustade med både för- och storsegel. Läs mer om issegling på Svenska Isseglarförbundet för fördjupad information om storjakterna.

Lär känna Svenska Isseglarförbundet

I Stockholms skärgård finns goda förutsättningar för både isjaktssegling och skridskosegling, men den förstnämnda aktiviteten är något vanligare. Sedan enmansjakten tog sig in på marknaden har isjaktssegling blivit en sport som lämpar sig för enskilda skärgårdsbor. Känslan ligger segling nära och detta är ett fantastiskt sätt att göra det bästa av de frusna vattendragen, när båten blir tvungen att stanna i båthuset. Svenska Isseglarförbundet är nyckeln till ett kontaktnät där du lär känna andra som är intresserade av isjaktssegling och skridskosegling. Det finns en mängd olika båtmodeller avsedda för isjaktssegling, så det här är en rik sport att få komma i kontakt med.