Tävlingar och regler inom issegling

  • Skridskosegling.

4580harbin_ice_11Skridskosegling tävlas huvudsakligen i Sverige och i fyra olika klasser: draksegel, vingsegel (fri klass), Kitewing och vintervindsurf (detta är snarare brädsegling och inte skridskosegling) varav sistnämnda är en ny klass från och med år 2014. Skridskosegling har minskat i intresse och isjaktssegling har ökat. Därmed tävlas det i isjaktsegling i mycket större utsträckning än i skridskosegling.

Två grundläggande regler och principer för tävling i Kitewing och vintervindsurf är ärlig segling och att man ska godta alla regler. Sedan finns det bland annat regler om vilka seglare som ska väja för vilka, hur utrustningen ska vara utformad och konstruerad, maximitider och banlängder och olika straff för om man bryter mot reglerna.

Generellt så gäller samma typer av regler för draksegling och vingsegel. För att SM i dessa två klasser ska få genomföras så krävs det en viss typ av kvalitet på isen och att man ska segla banans två varv på max 28 minuter. Detta ger en genomsnittlig hastighet på runt 25 kilometer i timmen.

  • Isjaktsegling.

För tävling inom isjaktsegling så finns även här en rad olika regler, varav den viktigaste troligtvis är rekognosering av istjocklek och iskvalitet. Då isjaktsegling genomförs med farkoster som väger en hel del så krävs det mycket kunskap om isen som seglingen ska utföras på.

Isjaktsegling tävlas i 18 europeiska länder samt USA och Kanada. Man tävlar i fem olika klasser: DN, XV, Klass 3, Isabella och Ice Optimist.

  • DN-klassen. DN-jaktsegling tävlas i SM, EM och VM varje år för både juniorer och seniorer. Världsmästerskapet turas om att vara i Europa och Nordamerika varannat år. År 2004 vann en svensk detta mästerskap för första gången.
  • XV-klassen tävlar också i SM, EM och VM men dessa tävlingar är inte lika stora som de i DN-klassen.
  • Klass 3-klassen tävlas främst i svenska mästerskap.
  • Isabella-klassen tävlar inte i stora mästerskap.
  • Ice Optimist-klassen tävlar i SM, VM och EM för ungdomar upp till 15 år.