Vad är skridskosegling?

ice-sailingDet finns två huvudgrenar inom issegling. Den ena kallas för skridskosegling. Skridskosegling är en typ av segling på is med skridskor på fötterna och med hjälp av olika typer av segel. De tre vanligaste förekommande typerna av segel är:

  • Kitewing. Detta är en vingformad typ av segel som började komma till Sverige från en finsk tillverkare runt år 2000 och som idag är det vanligast förekommande seglet. Det även används för skidor, snowboard, rollerblades, kiteblading, mountainboarding och dirtsurfing. Detta segel kan enkelt manövreras då du håller det i dina händer och gör det till ett av de säkrare alternativen. Nybörjare av skridskosegling använder oftast kitewing för att lära sig grunderna.
  • Draksegel. Detta är ett typ av segel som tros ha använts av vikingarna på deras skepp. Detta segel är också vingformat och får max vara 8,8 kvadratmeter i drakklassen. Som snabbast kan du färdas i 90 km per timme med detta segel. Detta segel är det äldsta av dessa tre typer. Första svenska mästerskapet i draksegel avgjordes år 1909. Det finns två typer av draksegel, “tube” och “foil” där tube är det vanligaste alternativet bland annat på grund av att det är billigare att tillverka. De tre varianterna av tube-drake är C-drake, SLE och Hybrid. De två varianterna av foil-drake är Closed Cell och Open Cell.
  • Vingsegel. Detta är det snabbaste alternativet. Om du använder detta segel kan du färdas i över 100 km per timme. Vingseglingen utvecklades i slutet på 1970-talet och första svenska mästerskapet anordnades år 1980. Oftast är detta segel runt 4 kvadratmeter men i vingklassen får seglet utformas hur som helst och vara hur stort som helst. Det enda kravet inom denna segelklass är att man ska transporteras med skridskor. Seglet är utformat som en ihålig vinge där seglaren står inuti vingen för att det ska bli mindre luftmotstånd.