Var och när?

When and whereNär börjar säsongen? När kan man segla på is? Var kan man segla på is?

Säsongen för issegling sträcker sig oftast till lite över 100 dagar under ett år varav de flesta av dessa dagar är seglingsbara. I Sverige startar säsongen någon gång mellan oktober och januari. Starten av en säsong varierar dock från distrikt till distrikt på grund av olika väderförhållanden och man börjar alltid på små och grunda sjöar och jobbar sig uppåt till större vatten med högre potential för bättre och roligare segling.

För att ha bästa möjliga förutsättningar för issegling så bör landskapet runt en sjö vara relativt lågt så att vinden enkelt kan komma in över sjön, vilket underlättar själva seglingen och ger dig farten som behövs. Detta betyder att det inte finns oändligt med lämpliga sjöar som man kan segla på. I Stockholmsområdet exempelvis, så är antalet lämpliga sjöar väldigt få på grund av det höga landskapet.

Snöfall är en annan faktor som påverkar vilka sjöar som är lämpliga för issegling, och när det är lämpligt. Uppe i norra Sverige, exempelvis, så kan snöfallet på sjöarna vara alldeles för kraftigt vilket gör det svårt att segla på isen.

Issegling utövas inte bara i Sverige utan i flera olika länder. Det är mest populärt i USA och Kanada, väldigt populärt i Nederländerna och i finska viken men utövas även i Österrike, Tyskland, Storbritannien, Polen, Norge och Sverige.

I Sverige avslutas säsongen vanligtvis i mitten av April men varierar någon vecka från år till år. Anledningen till att säsongen avslutas i just April har uppenbarligen med vädret att göra, men den specifika anledningen till att det sker i just denna månad har att göra med att solen står så pass högt. När solen står högt så tränger solstrålarna igenom isen, även om den är väldigt tjock.