Är det säkert att segla på is?

Ice-Sailing-Poland-500x340Många frågar sig om det är farligt att segla på is. Hur säkra är egentligen dessa sporter? Det ärliga svaret är att det visst kan vara farligt om man inte förbereder sig ordentligt. För att känna sig säker på att segla på is så bör man bland annat kolla isen, ha flyoverall, isdubbar, kastlina och se till att man inte är ensam. Dessutom kan det gå väldigt fort emellanåt och meden kan släppa fästet om isen vid en hastighet av ungefär 100 kilometer i timmen och världsrekordet är så högt som 230 kilometer i timmen. Att ramla kan göra ont men om man använder korrekt skyddsutrustning så ska detta i regel inte vara farligt.

En annan aspekt av säkerhetstänk är att känna till alla potentiella faror. Känner du till farorna och hur och varför vissa farliga saker kan inträffa så minskar du risken för att råka ut för dessa olyckor. Med andra ord, det är viktigt att läsa på om dessa sporter och allt vad de innebär och att göra sig själv till en expert på området, innan man sätter igång att utöva detta på riktigt. Bland annat så bör man känna till vilken typ av utrustning som ska användas i olika syften, var isar kan vara tunna, hur man undviker att lyfta från isen och riskera att hamna på tunn is, hur man passerar sprickor på isen osv. Man bör dessutom känna till alla regler som gäller vid issegling.

Man har genom tiderna infört ett antal regler som gäller vid tävling och allmänna ansvars- och försäkringsföreskrifter vid allmänt utförande av issegling. Det finns flera olika regler om hur man ska väja vid möte av andra seglare. Det finns regler som gäller specifik vid tävlingar och som är anpassade till riskerna vid tävling. Det finns dessutom klara regler för vilken utrustning som ska användas och hur jakter får konstrueras.

dotmag