Issegling och dess historia

f1381426e84ddb8554e75d720a06964eVåra första tecken på isjaktssegling som vi kan se finner vi på holländska tavlor från 1600-talet som bland annat föreställde mindre segelbåtar med medar. Först i 1800-talets USA kan man se isjaktssegling växa och börja utföras på skoj, i samband med att nöjessegling med båt blev populärt. År 1936 anordnade Detroit News en tävling för konstruktion av isjakter där det vinnande bidraget fick namnet DN-jakten, en av jakterna som används mest i internationella tävlingssammanhang. I Europa fortsatte man använda storjakterna ett tag men senare kom även XV-jakten och X-jakten. Om man inte kunde eller ville segla med dessa stora jakter så fick man syssla med skridskosegling, en sport man började tävla i på 1880-talet och som kom att bli en folksport. Dock så krymper skridskoseglingen numera som sport medan isjaktsseglingen växer.

Till en början användes parallelltrapestsegel för skridskoseglingen och dessa segel var endast 3,5 till 4,5 kvadratmeter i storlek. Den första tävlingen i Sverige anordnades år 1887 och det första svenska mästerskapet anordnades år 1907. Första svenska mästerskapet för lag anordnades år 1921.

DN-jakten kom till Sverige år 1964 och seglingen som sport blev mer känd utanför Stockholm först under 1980-talet. I takt med att intresset för dessa issporter ökade så ökade även mängden idéer, klasser och regler. Fler och fler konstruktioner av olika typer av segel infördes och nya tävlingsklasser kom till. På senare tid har även Klass 3-jakten kommit till Sverige, även kallad “skeeter”, och det finns omkring 20 stycken av dessa isjakter i Sverige. Den mesta moderna isjakten är “Isabella” som är väldigt enkel att bygga själv. Gissningsvis finns tusentals av dessa i Sverige och man kan därmed påstå att issegling i Sverige i regel är Isabellasegling.

År 1906 bildades skridskoseglarförbundet i Sverige. Under 1980-talet slogs detta förbund ihop med isjaktsförbundet och denna sammanslagning har idag 40 olika föreningar runt om i landet varav 25 föreningar sysslar med skridskosegling och 15 sysslar med isjaktssegling.

dotmag